(placeholder)

Over ons

(placeholder)

26 jan 1989
bestuur

N. Weert-Meijer (voorzitter)

H. Klompmakers (secretaris)

T. Dijk  (penningmeester)

J. Fleskens (bestuurslid)

P. Jansen (coördinator)


'Buurtbusvereniging Gastel-Leenderstrijp'

Ontstaan

Om ook kleine dorpskernen toegang te geven tot openbaar vervoer is eind jaren zeventig de mogelijkheid geschapen om buurtbusprojecten te starten. Midden jaren tachtig zijn wij ook met zo'n project gestart en hebben hiervoor de 'buurtbusvereniging Gastel-Leenderstrijp' opgericht. In zo'n project werken consessieverlener, vervoerbedrijf, betrokken gemeenten en de buurtbusvereniging zodanig samen dat een buurtbuslijn kan worden opgezet en in stand gehouden.

In onze regio verleent de provincie Noord Brabant de concessie aan een vervoerbedrijf om ondermeer buurtbuslijnen te exploiteren. Het vervoerbedrijf zorgt vervolgens voor de buurtbus en alle technische zaken welke daarbij horen.

De buurtbusvereniging doet voorstellen voor route en tijden en zorgt dat er chauffeurs voor de bus beschikbaar zijn.

Het project wordt hoofdzakelijk gefinancierd door de provincie en kan uiteindelijk draaien omdat deze chauffeurs vrijwilligers zijn die geen vergoeding ontvangen.

De vereniging

Onze vereniging had tot doel kernen als Gastel en Leenderstrijp aan te sluiten op het openbaar vervoer door middel van een (buurt)bus.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd tot de huidige buurtbuslijnen 255/256. Budel-Maarheeze-Valkenswaard v.v. welke ook de plaatsen Gastel, Soerendonk en Leende aandoen. In Leende is er vanuit de Budel/Maarheeze weer direkte aansluiting op een buurtbus naar Geldrop (lijn 257) en omgekeerd.

Lid van de vereniging zijn alle vrijwilligers die regelmatig diensten voor de buurtbus verrichten. Zij kiezen uit hun midden een bestuur dat zorg draagt voor de dagelijkse gang van zaken. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom want uiteindelijk, meestal na vele jaren dienst, geldt voor elke chauffeur dat er een tijd komt dat het verstandig is om het stuur uit handen geven.

Buurtbus

De exploitatie van deze buurtbus wordt dus mede verzorgd door de ongeveer dertig leden van onze vereniging die, als chauffeur en/of bestuurslid, vrijwillig hun bijdrage leveren.

Mede hierdoor is het mogelijk dat onze buurtbus volgens de dienstregeling kan blijven rijden.

Wij vervoerden de afgelopen decennia elk jaar vele duizenden personen.